Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne hjemmeside drives af PERFETTI VAN MELLE Danmark ApS. (i det følgende “PVM”).

PVM bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke og hvordan personlige data indsamles og behandles af PVM som dataansvarlig.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATAANSVARLIGE

Du kan finde PVM's kontaktoplysninger nedenfor:

Navn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark

Telefon: ...

DPO e-mail: pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com)

BEHANDLEDE PERSONLIGE DATA

Personlige data” betyder enhver information, som du direkte eller indirekte kan identificeres ud fra.

Afhængigt af de tjenester, der leveres på denne hjemmeside, kan PVM behandle forskellige slags personlige data såsom navn, adresse, alder, e-mailadresse, telefonnummer, IP- eller cookies-id'er osv.

FORMÅLET MED BEHANDLING OG JURIDISK GRUNDLAG

PVM kan behandle dine personlige data til forskellige formål såsom:

 • For at besvare dine spørgsmål og klager
 • For at administrere din deltagelse i konkurrencer/kampagner
 • For at administrere din konto
 • For at administrere abonnementet på nyhedsbrevet
 • For at administrere din ansøgning
 • For at forbedre vores produkter
 • For at tillade hjemmesidens korrekte funktionalitet.

Afhængigt af formålene vil PVM behandle dine personlige data baseret på:

 • dit samtykke: udtrykkeligt givet efter at være blevet informeret på forhånd. 
 • kontraktforhold: etableret for at give noget, du udtrykkeligt har anmodet om
 • juridisk forpligtelse: at være i overensstemmelse med specifikke love/forskrifter
 • PVM-virksomhedens legitime interesse.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

PVM er forpligtet til at beskytte mindreåriges privatliv.

På hjemmesiden kan du finde sektioner, der kun er tilgængelige, hvis du har alderskravet angivet i det pågældende afsnit.

Når behandlingen af personlige data er baseret på samtykke, er en sådan behandling kun lovlig, hvis du har den påkrævede alder til at give samtykke. I modsat fald bedes du minde om, at nævnte samtykke skal gives eller godkendes af indehaverne af forældremyndigheden over dig.

Hvis du er mindreårig, bør du gennemgå vilkårene i denne privatlivspolitik med dem, der har forældremyndighed, for at sikre, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme alderen på vores brugere, kan vi udføre verifikationstjek.

OPBEVARINGSPERIODE

Opbevaringsperioden for personlige data afhænger af formålet med behandlingen.

PVM vil slette dine personlige data, når det ikke længere er nødvendigt for at nå formålet, undtagen i de tilfælde, hvor PVM skal opbevare personlige data for at overholde juridiske forpligtelser. For sådanne tilfælde vil du finde de specifikke kriterier for opbevaring i den dedikerede informationsmeddelelse.

MODTAGERE

Dine personlige data må kun videregives eller behandles af personer, der er autoriseret af PVM, eller af tredjeparter, der kan få adgang til og behandle dem på vegne af PVM.

I alle disse tilfælde vil behandlingen af personlige data kun ske for at overholde formålet med behandlingen.

Personlige data, der behandles af PVM, kan overføres eller kommunikeres til andre virksomheder i PVM-gruppen og tredjeparter, som direkte understøtter PVMs aktiviteter og hjemmesideudvikling.

OVERFØRSEL AF PERSONLIGE DATA

Vær opmærksom på, at dine personlige data, eller dele heraf, kan blive overført til tredjelande, hvor de ovennævnte Modtagere befinder sig.

Hvis dette er nødvendigt, vil det ske i fuld overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove og -forskrifter.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • At få en bekræftelse fra PVM på, hvorvidt personlige data vedrørende dig behandles eller ej
 • At anmode PVM om at rette, udfylde eller opdatere dine personlige data
 • At bede PVM om at slette dine personlige data uden unødig forsinkelse
 • At bede PVM om at begrænse behandlingen af dine personlige data helt eller delvist
 • At modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at bede PVM om at overføre dine personlige data til en anden dataansvarlig
 • At stoppe eller forhindre PVM i at behandle dine personlige data
 • Til enhver tid at trække det afgivne samtykke tilbage
 • At indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis du ikke er EU-borger, har du muligvis andre rettigheder, der supplerer de ovennævnte.

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en skriftlig kommunikation til PVM's adresse eller ved at sende en e-mail til pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) Databeskyttelseskontoret.

PVM forbeholder sig ret til, til enhver tid, at verificere rigtigheden af de angivne personlige data.

COOKIES

Denne hjemmeside gør brug af cookies og andre identifikatorer i henhold til de oplysninger, du kan finde i Cookie-politikken.

OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

PVM tjekker sin egen privatlivs- og sikkerhedspolitik regelmæssigt og gennemgår den om nødvendigt i overensstemmelse med de ændringer, der er indført af loven, organisationen eller foranlediget af teknologisk udvikling. Husk at du altid læser den seneste opdaterede version.